BBQ Vietnamese Chicken & Sriracha Fries (AKA Coq Au Nam)